وب سایت رسمی شرکت پالایش صنعت الوند
امروز 5 مهر 1399
صفحه نخست
درباره ما
گالری تصاویر
تماس با ما
سخن مدیر عامل
توان محوری ما: ساخت وتولید بر پایه دانش وتجربه

فیلترصنعتی سپرایتور

                                                                                                                                          
                SEPARATOR  FILTER

وظیفه اصلی فیلترهای سپرایتورشرکت پالایش صنعت جداکردن ذرات وناخالصی ازسیال موردنظرمی باشد که این ناخالصی های موجود درمسیرباعث ضربه زدن به سیستم می گردد وازعملکرد نا مناسب سیستم جلوگیری می نماید. بعنوان مثال بااستفاده ازنوعی فیلترسپرایتور در دستگاه های کمپرسورهوا. روغن ازهواجداشده ومانع ازخروج روغن از سیستم می شود و جهت عملکردصحیح لازم به تعویض طبق دستورالعمل نصب درزمان مناسب می باشد.
فیلترهای سپرایتور از دو بخش عمده تشکیل می شوند:
Filtration part                بخش صافی                                                                                                                                                                                                 Separation part     بخش جدا سازی       
 بخش اول کارکردی همانند فیلتر های خشک گازرادارد یعنی ذرات جامد راجدانموده وذرات مایع رانیز بااتصال به یکدیگربه ذرات بزرگترتبدیل مینماید.دربخش دوم باافزایش حجم ذرات سرعت جریان سیال تاحد سرعت پایین میاید .دراین حالت ذرات مایع همراه فرو می افتند وازجریان هواجدا میشوند ذرات مایع وجامد درحوضینگ درون فیلتر جمع گردیده که میبایست هر چند وقت یکبارتخلیه گردند .    
موارد مصرف : دردستگاه های کمپرسورهای باد وخطوط لوله های هوای تولیدی کارخانجات که حاوی رطوبت می باشند استفاده می شود.