وب سایت رسمی شرکت پالایش صنعت الوند
امروز 28 مهر 1399
صفحه نخست
درباره ما
گالری تصاویر
تماس با ما
سخن مدیر عامل
توان محوری ما: ساخت وتولید بر پایه دانش وتجربه

فیلتر صنعتی کربن اکتیو

                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                        Activated carbon Filter

فیلترهای کربن اکتیوازلحاظ کارکرد وفیلتراسیون به دوگروه کاغذی وخالص تقسیم می شوند :
فیلترهای کربن اکتیوکاغذی:
اين فيلترها صرفا" به منظور جذب انواع روايح نظير بوي انواع گازها وبخارات خطرناك وسرطان زاي حاصل از تركيبات شيميائي وداروهاي شيمي درماني ،محلولهاي بنزين،تولوئن واگزيلن،روايح پلي نيكوكلار نظير نفتالين و بيفنيل ،روايح حاصله ازكلرورهاي مختلف نظير كلروبنزين، آلدرين،توكسافن ود.د.ت، فنولها نظير فنول وكرسول، روايح حاصله از سوختهايي مانند روغن، گازوئيل وكرسول، بخارات خطرناك وسرطان زاي عمليات جوشكاري وگازهای آلاینده نظیرSo2،No2،No،Co2،Co را از هوا حذف کنند.
 وبطور كلي اكثر رايحه هائي كه از محلولهائي كه از محلولهاي شيميائي متصاعد مي شود، مورد استفاده قرار مي گیرد
    كاغذ فيلتر يا((مديا)) فيلترهاي كربن اكتيو با توجه به سطح كربن اكتيو مورد نياز بصورت چين خورده در داخل قاب فلزي ويا چوبي قرار ميگيرد،مابين چينها (تاها) كه توسط جدا كننده آلومنيومي(فويل) ويا توري گالوانيزه از يكديگر جدا شده،امكان عبور هوا را ايجاد مي نمايد.

مشخصات فني وابعاد:
    كربن فعال يا كربن اكتيو بين 80%تا90%در جريان توليد كاغذ فيلتريا مدياي فيلترهاي كربن اكتيو به كاغذ مخصوص آن تلقيح شده وپس از آماده شدن به صورت رول،به روي دسـتگاه تــازن مديا قرار گرفته ودر ابعاد مورد نياز تا خورده وبه صورت فيلتركامل در مي آيد.
    افت فشار اوليه آن (فيلتر نو)با ابعاد50*600*600 ميليمتر كه كاغذتلقيح شده توسط كربن فعال آن حدود2000*600ميليمتر بوده وبصورت چين خورده در داخل قاب فلزي قرار گرفته در جريان هواي3400مترمكعب در ساعت 60الي70پاسكال اندازه گيري شده است.
•        ابعاد متداول با قاب فلزي وچوبي
            (300)*600*600میلیمتر
            (100)*900*600ميليمتر
            (100)*300*600ميليمتر
            (50)*300*300ميليمتر
            (300)*610*1220ميليمتر
  ابعاد دیگر طبق سفارش، طراحی وساخته می شود.

فیلترهای کربن اکتیو- خالص (گرانولی)
فيلترهاي كربن فعال براي استفاده در كاربردهاي تهويه مطبوع بصورت  تخت و شبيه ساير فيلترهاي تخت ساخته مي شوند  كه در آن گرانولهاي كربن بدون حركت باقي مانده ودر نقاط اتصالشان پيوند مي خورند وبه شكل بيسكوئيت در آمده كه در يك چهارچوب فلزي قرار داده مي شوند(كه به نوبه خود با تعدادي ديگر از صفحات تخت در يك محفظه قرار مي گيرند).اين محفظه ها را مي توان به     گونه اي طراحي نمودكه فيلترها از جلو يا كنار تعويض شوند وهمچنين با استفاده از پيش فيلترهاي تخت كربن فعال محافظت نمود.  
در فيلترهاي كه نياز به عمق زياد تا حدود يك متر دارند ، استفاده از گرانولهاي كربن فعال بصورت فله اي رايج است.در فيلترهاي با عمق كم چنين فيلترهايي داراي تاثير چنداني نبوده ، چون ذرات تمايل به ته نشيني ويا در ميان گذر كردن هوا از روي كربن فعال را دارند يا باعث پراكنده شدن گرانولهاي كربن فعال از روي فيلتر وانتشار در جريان هوا وتوليد غبار كربني مي گردند.
سيستمهاي كربن فعال فله اي اغلب براي كاربردهاي با آلايندگي بالا مانند برخي از فرايندهاي صنعتي كه نياز به فيلترهاي با عمق زياد دارند ، به كار اين بخش پديد آمدن گرانولهاي كربن فعال اشباع شده براي زدودن يا خنثي سازي مولكولهاي خاص غير آلي مانند دي اكسيدسولفور ، سولفورهيدروژن و بسياري ديگر مي باشد.معطوف شدن توجهات به سوي تركيبات آلي فرار(VOC) در محيطهاي كاري باعث اهميت يافتن كربن فعال شده است .

ساخت فیلترهای کربن اکتیو در شرکت پالایش صنعت باتوجه به سفارش و نوع سیال جهت فیلتراسیون وشرایط کاری درابعاد واشکال مختلف طراحی وساخته می شود.

موارد مصرف :
از مهمترين كاربردهاي زدودن دود وگازها مي توان به ساختمانهاي اداري ،تجاری، فرودگاهها ، بيمارستانها و رستورانها اشاره نمود.اين فيلترها براي زدودن بخار حلال ، آلاينده هاي سمي يا ساير بوهايي كه باعث اذيت وآزار محيطهاي ، شيميايي وصنایع مادرهمچون پتروشیمی،غذائی، مي شوند نيز بكار مي روند.