وب سایت رسمی شرکت پالایش صنعت الوند
امروز 5 مهر 1399
صفحه نخست
درباره ما
گالری تصاویر
تماس با ما
سخن مدیر عامل
توان محوری ما: ساخت وتولید بر پایه دانش وتجربه

فیلتر صنعتی سوخت

                                                       
 

                                    Fuel Filter 

فیلترهای سوخت به منظور جلوگیری از ورود ناخالصی های سوخت به دستگاه تزریق سوخت بکارمیرود. معمولا گازوییل دارای مقداری ناخالصی ازقبیل گردوخاک وغیره می باشد وبعلاوه هنگام حمل ونقل ویادرخودباک می تواند بامقداری دیگری ناخالصی مخلوط شود . اگراین ناخالصیها واردسیستم تزریق شوند بعلت اینکه پمپ انژکتور وسوخت پاش باحداکثر دقت ساخته شده اند با کوچک ترین جسمی که ازخارج وارد شود درمدت کوتاهی کثیف ومسدود مشود وغیرقابل استفاده میگردد .بنابراین ازنظراقتصادی مقروم به صرفه است که گازوییل راقبل ازورودبه سیستم تزریق کاملا تصفیه نماییم .وبدین ترتیب عمر ودوام دستگاه های تزریق راافزایش دهیم .فیلتر های گازوییل شرکت پالایش صنعت بنا به سفارش و شرایط کاری موردنظر طراحی و ساخته می شود. ازنظرجنس صافی آنها میتوان فیلتر های نمدی.لوله ای.کاغذی.وترکیبی رانام برد هم اکنون اکثر فیلترهای مصرفی سوخت ازنوع مدیای کاغذی میباشد این فیلترها قادرند ذرات 10الی 25 میکرن راتصفیه نمایند.
مواردمصرف :این نوع فیلترهادرمخازن سوخت جهت تصفیه مواد سوختی درتمامی صنایع  استفاده میشوند .